Budowa domu wymaga ingerencji w dopasowanie elementów konstrukcyjnych od 5-10%. Wystąpienie prac dodatkowych, wymaganych przy dopasowaniu elementów do sytuacji, które mogą wystąpić podczas montażu elementów jest nieodzowne. Odchyłki wymiarowe w procesie produkcji, które określają normy zharmonizowane, oraz zastosowanie materiałów naturalnych, takich jak drewno i materiały drewnopochodne, wpływają na konieczność dopasowania komponentów podczas montażu.

Building a house requires interference in the adjustment of structural elements from 5-10%. The occurrence of additional works required to adapt the elements to the situations that may occur during the assembly of the elements is essential. Dimensional deviations in the production process, which are determined by harmonized standards, and the use of natural materials such as wood and wood-based materials, make it necessary to adjust components during assembly.

Do you want to see our showroom? Write to us in advance. Due to the interest in our showroom, we may not find time to show you around. Chcesz zobaczyć nasz Showroom? Umów się wcześniej telefonicznie, lub mailowo.
Holler Box