BHP

Ta instrukcja nie jest przeznaczona dla początkujących wykonawców.

Monter powinien dysponować zaawansowaną wiedzą na temat prawidłowych praktyk budowlanych, w tym bezpieczeństwa w miejscu pracy i prawidłowego użytkowania elektronarzędzi.
Panele są stosunkowo ciężkie ( ok. 20 kg na m2), należy zadbać o odpowiednią ilość osób w przypadku podnoszenia panelu. Instalacja paneli powinna być wykonywana przy pomocy od 3 do 6 osób. Ważnym czynnikiem jest odpowiednie zagospodarowanie miejsca pracy, chodzi tu głównie o podłoże, które powinno być wolne od przeszkód ruchomych. W trakcie wykonywania prac w ujemnych temperaturach miejsce montażu powinno być wolne od oblodzeń. Podczas montażu paneli należy zwrócić uwagę na elektronarzędzia, które powinny być używane w warunkach bezpiecznych. Instalując panele na wyższych kondygnacjach, należy zaopatrzyć się w mobilne rusztowania z systemem blokowania przesuwu. Zaleca się stosowanie w pełni sprawnych maszyn i urządzeń przeznaczonych tylko i wyłącznie do swoich celów. Montaż płyt dachowych sip powinien odbywać się przy pomocy rusztowań i pomostów przenośnych. W trakcie prac dachowych w pobliżu krawędzi dachu, pracownicy muszą obowiązkowo używać sprzętu ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. Są nimi pasy ochronne oraz specjalistyczne obuwie, które zabezpiecza przed przebiciem stopy pod spodem. Podczas niesprzyjających warunków pogodowych należy zachować szczególną ostrożność, istotnym czynnikiem w trakcie montażu jest wiatr, który może mieć wpływ na bezpieczeństwo pracowników, szczególnie na wyższych kondygnacjach. W takim przypadku należy niezwłocznie przerwać prace i poczekać na sprzyjające warunki pogodowe.

Panele należy przechowywać w miejscu uprzednio przygotowanym. Upewnij się, że podłoże jest płaskie, aby panele się nie odkształcały, zwracaj uwagę na wilgotność podłoża.
Krótkotrwały kontakt z deszczem nie wpłynie negatywnie na panel, ale dłuższe narażenie spowoduje pęcznienie krawędzi wymagające szlifowania w celu uzyskania gładkiego wykończenia po montażu. Panele należy układać od razu w miejscu zadaszonym, zaleca się, aby miejsce to było suche. Podczas przemieszczania – układania paneli należy zwrócić uwagę na narożniki, które są narażone na uszkodzenia. Panel powinien stykać się z podłożem płaszczyzną liniową. Z uwagi na środki bezpieczeństwa zaleca się układanie paneli piętrowo na płaskiej powierzchni. Z uwagi na gładką powierzchnię płyt zaleca się zachowanie ostrożności podczas układania jak i późniejszego zdejmowania paneli. Podczas tych czynności należy zwracać uwagę na to, ażeby pozostałe panele się nie zsuwały. Kwestią nadrzędną jest bezpieczeństwo, dlatego miejsce składowania powinno być wolne od źródeł ognia.

Teren budowy

obowiązuje nakaz używania:

bhp-5

Nieupoważnionym wstęp wzbroniony

bhp-1

Kasków ochronnych

bhp-2

Kamizelek odblaskowych

bhp-4

Obuwia ochronnego

bhp-3

Obuwia ochronnego

bhp-8

Stosuj ochronę słuchu

bhp-7

Używaj szelek bezpieczeństwa

bhp-6

Załóż okulary ochronne

bhp-9

Stosuj osłonę nastawną

Rozładunek i sprawdzenie towaru

Przed rozładunkiem należy w pierwszej kolejności dokładnie sprawdzić zgodność wszelkich elementów z zamówieniem oraz z listą materiałów.

MTB Modules dokłada wszelkich starań, aby zapewnić zgodność towaru z zamówieniem. Weryfikacjja kompletności oraz ewentualnych wad elementów należy do Nabywcy i powinna odbywać się w momencie jego odbioru na podstawie dołączonej listy materiałów. Wszelkie niezgodności towaru z zamówieniem oraz jego wady winny być natychmiast zgłaszane bezpośrednio do sprzedawcy, wraz z załączonym dokumentem reklamacyjnym oraz dokumentacją fotograficzną ewentualnych wad, nie później jednak niż do 7 dni od chwili odbioru towaru pod rygorem utraty roszczeń z tego tytułu.

Podczas rozładunku materiałów, niezbędne jest sprawdzenie otrzymanego towaru pod kątem ilości, zgodnym z otrzymaną specyfikacją. Specyfikacja powinna być wydana klientowi podczas zakupu, lub najpóźniej przed przystąpieniem do rozładunku. W przypadku ujawnienia uszkodzenia któregoś z elementów zestawu domu, wymagana jest pisemna i fotograficzna adnotacja zaistniałego faktu i zgłoszenia go do sprzedawcy w okresie do 7 dni kalendarzowych, od momentu rozładunku.

Lista rozładunkowa powinna być wypełniona z chwilą zakończenia rozładunku. Ewentualne braki lub uszkodzenia winny znaleźć się na liście rozładunkowej.

Do zakończenia prawidłowego procesu dostawy, wymagany jest podpis kierowcy lub osoby upoważnionej za dostawę towaru, jak i osoby odbierającej towar. Niezbędne jest także wpisanie daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia rozładunku.

Przed rozładunkiem należy wykonać zdjęcia towaru. Zdjęcia wykonujemy niezwłocznie po otwarciu części przestrzeni rozładunkowej. Wymagana ilość 10 zdjęć łącznie (z każdej możliwej perspektywy).

 1. Rozładunek elementów należy przeprowadzić ze szczególną ostrożnością w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników, którzy będą ten proces wykonywać, jak również aby nie dopuścić do obicia lub też innego mechanicznego uszkodzenia elementów.
 2. Ze względu na to, że rozładunek odbywa się ręcznie, oraz z uwagi na wymiary i wagę (najcięższy element waży 150 kg) powinien być on przeprowadzany przez odpowiednią ilość osób-zalecamy 4 osoby. 

Podczas rozładunku ręcznego na budowie należy zwrócić szczególną uwagę na przenoszenie elementów domu, aby nie uszkodzić kształtów rąbków i załamań powierzchni blachy oraz stolarki okiennej.

Podczas procesu rozładunku należy bezwzględnie zachować wszelkie zasady BHP. Pamiętaj, że jeśli aktualne przepisy i zasady BHP nie są Tobie znane, bezwarunkowo poproś o wykonanie wszystkich prac osobę posiadającą niezbędną wiedzę budowlaną do tego typu prac.

Za uszkodzenia powstałe w wyniku niestosowania się do powyższych zaleceń producent nie odpowiada.

Postępowanie zgodnie z instrukcją pozwoli zminimalizować ewentualne problemy związane z dostarczeniem towaru.

Magazynowanie

Przed przystąpieniem do rozładunku należy przygotować odpowiednie miejsce składowania elementów, zapewniając odpowiednio równe i suche podłoże. Wszystkie elementy domu powinny być umieszczone w miejscu zadaszonym, które zapewniać będzie ochronę przed złymi warunkami pogodowymi takimi jak: deszcz, śnieg, porywy wiatru lub nadmierne nagrzewanie się słońcem. Elementy nie mogą także zostać całkowicie przykryte szczelną warstwą materiału, ze względu na brak przepływu powietrza i wentylacji materiałów.

Potrzebne narzędzia

1. Składana miarka centymetrowa (tzw. calówka) – może być z drewna, tworzywa sztucznegoalbo metalu.
2. Miarka zwijana – mieści się w kieszeni, można też przypiąć ją do paska.
3. Poziomnica – przydaje się bardzo często, a przy pracach wykończeniowych jak układanie glazury, jest wręcz niezbędna.
4. Kątownik stolarski – umożliwia precyzyjne pomiary, przyda się np. przy wieszaniu półek.
5. Pędzel płaski – używany najczęściej do drobnych prac przy tapetowaniu, a także do napraw powłok malarskich.
6. Ołówek stolarski – idealnie rysuje na drewnie, przydatny przy robieniu mebli, układaniu podłogi itp.
7. Nożyk introligatorski – niezbędny przy tapetowaniu, ale przydatny także do prac remontowo-naprawczych.
8. Metalowa szpachelka – przyda się do zdrapywania starej farby oraz tapet, do nakładania i wygładzania masy wypełniającej ubytki.
9. 10. 11. Wkrętaki (śrubokręty) zwykły i krzyżowe – służą do wkręcania i wykręcania wkrętów. .
12. Wkrętak izolowany – jest niezbędny do robót przy instalacji elektrycznej.
13. Taśmy izolacyjne – do prac związanych z elektrycznością.
14. Kostka do łączenia przewodów elektrycznych.
15. Latarka kieszonkowa.
16. Młotek ślusarski – z główką z kutej, hartowanej stali narzędziowej o ciężarze 0,25-0,5 kg, rąb (część zaostrzona) szlifowany i obuch. .
17. Kołki montażowe do ścian – przydadzą się do zawieszenia półek, szafek itp.
18. Pistolet do klejenia na gorąco.
19. Paca ścierna – niezbędna do precyzyjnego szlifowania powierzchni podczas prac naprawczych ścian oraz mebli.
20. Papiery ścierne – służą do szlifowania. Warto mieć papiery różnej gradacji (grubo- i drobnoziarniste).
21. Szczypce zaciskowe uniwersalne – przydadzą się podczas prac naprawczych i remontowych.
22. Klucze płaskie oczkowe – do wkręcania i wykręcania śrub z łbem sześciokątnym. .
23. Klucz nastawny do rur – pomocny przy pracach związanych z instalacją wodną lub grzewczą. Nawet większe śrubowe złącza rurowe łatwo jest nim przytrzymać lub odkręcić. Ponieważ chwyta dość ostro, nie zastąpi klucza do śrub, gdyż uszkadza nakrętki.
24. Klucz nastawny uniwersalny – służy do dokręcania śrub; dzięki regulacji rozstawu zastępuje zestaw kluczy. 25. Kombinerki – przydadzą się nie tylko do wyciągania gwoździ. To narzędzie wielofunkcyjne – przytrzymuje, chwyta i naciąga.
26. Ścisk stolarski – dociśnie klejone powierzchnie, zapewniając solidne połączenie.
27. Wiertarka i wiertła – to elektronarzędzie, które powinno znaleźć się w podstawowym wyposażeniu warsztatu majsterkowicza.
28. Tarnik – do obróbki drewna. Cena od ok. 5 zł.
29. Pilnik – do obróbki metali. Są pilniki zdzieraki, półgładziki i gładziki. Mają różne kształty: półokrągłe, trójkątne, płaskie lub kwadratowe.

Dodatkowo:
-piły
-wkrętarki
-szlifierki

Rozmieszczenie elementów

Przystępując do montażu, pierwszą czynnością jest sprawdzenie materiałów pod kątem ilościowym i jakościowym. Ilość elementów zestawu powinna zgadzać się z otrzymaną i podpisana listą rozładunkową, która wypełniona została w momencie dostawy towaru.
Do każdego etapu montażu, przygotuj tylko i wyłącznie elementy, które wchodzą w skład tego etapu.
Podczas etapu projektowania domu, każda ze ścian zewnętrznych została nazwana odpowiednio: A,B,C,D i zgodna jest z poniższym rysunkiem.

Elementy montażowe

Przystępując do montażu, pierwszą czynnością jest sprawdzenie materiałów pod kątem ilościowym i jakościowym. Ilość elementów zestawu powinna zgadzać się z otrzymaną i podpisana listą rozładunkową, która wypełniona została w momencie dostawy towaru.

Do każdego etapu montażu, przygotuj tylko i wyłącznie elementy, które wchodzą w skład tego etapu.

Podczas etapu projektowania domu, każda ze ścian zewnętrznych została nazwana odpowiednio: A,B,C,D i zgodna jest z poniższym rysunkiem.

W tej paczce znajdują się elementy montażowe, które będą potrzebne we wszystkich etapach stawiania domu.

Krok po kroku

Budowę domu zaczynamy od przygotowania fundamentu (płyta fundamentowa lub panele SIP). W przypadku wykonania podłogi z paneli SIP panele muszą być zabezpieczone od spodu dysperbitem.

UWAGA: Podłoga z paneli SIP nie jest standardem. Jest to opcja dodatkowo płatna

Istotne jest, aby fundament budynku był równy. Jeśli nie można ustawić paneli w pionie i pod kątem prostym na pierwszym poziomie, wyrównanie paneli “mechanicznie” może prowadzić aż do szczytu. Jeśli fundament nie jest wypoziomowany, to powinien być wyrównany. Ten krok jest ważny, ponieważ ściany i podłogi spoczywają na fundamencie, a wszelkie rozbieżności przenoszą się na pozostałą część konstrukcji.

Do izolacji poziomej belek startowych użyj folii fundamentowej T12.

Do przytwierdzenia belek startowych użyj kotew S4.

Stosuj się do kolejnych etapów instrukcji

Wizualizacja poglądowa etapu budowy:

Concrete Slab Version

Opcje dodatkowe: Podłoga SIP – zamiast fundamentu betonowego

Play Video
Play Video

Montaż pierwszego poziomu ścian

Stosuj się do kolejnych etapów instrukcji

Od tego etapu miej przygotowany materiał okrycia konstrukcji, na wypadek wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych. Do każdego etapu prac używaj tylko i wyłącznie elementów, które są niezbędne w danym etapie (patrz. c. Magazynowanie).

Panele ścienne parteru przenoszą obciążenia z piętra oraz dachu za pomocą belek nośnych, które pasują do wstępnie przyciętych lub dociętych na miejscu kieszeni paneli – oraz systemów belek nośnych górnych. Sposób, w jaki te elementy szkieletu przenoszą swoje obciążenie na panele ścienne różni się nieco od standardowej technologii szkieletowej.

Do łączenia belek z kieszeniami paneli SIP, stosuj zawsze pianę montażową “T3”. Jest to niezbędny element, który wpływa na uszczelnienie konstrukcji i odpowiada za uzyskanie prawidłowych parametrów izolacyjnych budynku

Wszystkie szczeliny i nierówności wypełniaj pianą montażową “T3”. Naddatek piany usuń za pomocą ostrej szpachelki, po co najmniej 2h od jej aplikacji.

Budowa domu wymaga ingerencji w dopasowanie elementów konstrukcyjnych od 5-10%. Wystąpienie prac dodatkowych, wymaganych przy dopasowaniu elementów do sytuacji, które mogą wystąpić podczas montażu elementów jest nieodzowne. Odchyłki wymiarowe w procesie produkcji, które okreslają normy zharmonizowane, oraz zastosowanie materiałów naturalnych, takich jak drewno i materiały drewnopochodne, wpływaja na konieczność dopasowania komponentów podczas montażu.

Do dopasowania i wyrównania warstwy izolacji w panelach SIP używaj dołączonego narzędzia “T1”.
Drewno konstrukcyjne jest produktem natruralnym, pochodzącym w tym przypadku z rejonów skandynawskich.

Charakterystyka tego materiału przewiduje odchyłki wymiarowe i potoczne skręcanie się drewna. Ten naturalny proces nie wpływa w żadnym stopniu na wytrzymałośc tych elementów, co potwiedzają dokumenty z badań laboratoryjnych, każdej partii drewna, którą stosujemy w naszych wyrobach gotowych.

Od tego momentu zaczyna się praca na wysokości

Część prac budowlanych, np. budowa konstrukcji dachu czy montaż pokrycia dachowego odbywa się na wysokości. Czynności te wymagają nie tylko szczególnej uwagi od wykonawców, ale również odpowiedniego sprzętu.

Każdego roku na budowach kilkadziesiąt osób ulega ciężkim wypadkom, a nawet traci życie. Szczególnie niebezpieczne są prace prowadzone na wysokościach, m.in. budowa konstrukcji dachowej oraz wykonanie pokrycia dachowego. Zagrożenia mogą być wywołane działaniami natury lub człowieka i dotyczą zarówno osób wykonujących te prace, jak i osób postronnych.

Sprzęt do prac na wysokości

Praca na wysokości to praca wykonywana na powierzchniach znajdujących się na wysokości minimum 1,0 m nad poziomem ziemi lub podłogi, która zaliczana jest do prac szczególnie niebezpiecznych. Typowe prace na wysokości wykonywane są na: rusztowaniach, drabinach, słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, galeriach, pomostach, podestach. Oprócz prac zasadniczych na wysokości wykonywane są również prace pomocnicze i czynności dodatkowe, np. przenoszenie i podnoszenie materiałów budowlanych, narzędzi czy urządzeń, przechodzenie po płaszczyznach poziomych na wysokości, wchodzenie czy schodzenie ze stanowiska pracy.

Do prac na wysokości nie należą prace na powierzchniach (niezależnie na jakich się znajdują), jeżeli osłonięte są one ze wszystkich stron do wysokości minimum 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi albo wyposażone w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.

Kto może pracować na wysokościach?

Nie każdy pracownik może wykonywać prace na wysokościach. Mogą być do niej dopuszczeni pracownicy, którzy:

  • posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy na wysokości;
  • odbyli szkolenie w zakresie bhp oraz instruktaż stanowiskowy zapoznający ich ze specyfiką prac na wysokości oraz zagrożeniami występującymi na tym stanowisku;
  • mają zagwarantowane środki ochrony indywidualnej oraz potrafią się nimi posługiwać;
  • zostali zapoznani z oceną ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą.Obowiązki pracodawcy względem pracowników

Wizualizacja poglądowa etapu budowy:

Prace na wysokości zaliczane są do tzw. prac szczególnie niebezpiecznych, dlatego pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom warunki do bezpiecznego wykonywania pracy. Do jego najważniejszych obowiązków należą:
  • zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad pracami i wyznaczonych do tego celu osób,
  • zapewnienie odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
  • zapewnienie pracownikom instruktażu stanowiskowego.
Pracodawca musi pamiętać także o tym, że zgodnie z wymogami na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady, składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1, m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. Prace na wysokości powinny być zorganizowane i wykonywane w taki sposób, aby pracownicy nie musieli wychylać się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoją.

Jeśli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zamontowanie balustrad nie jest możliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy. Pracownicy w takiej sytuacji muszą mieć zapewniony odpowiedni sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, np. szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji lub szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym. Bezpieczne prace dekarskie Podczas wykonywania wszelkich prac dekarskich na dachach płaskich każdy pracownik musi być wyposażony w sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, np. szelki ochronne, a także obuwie robocze chroniące stopy przed przebiciem ostrymi przedmiotami. Szelki ochronne (uprząż) służą do powstrzymywania upadku, mają urządzenia do przypięcia systemu amortyzującego i mogą być dodatkowo wyposażone w pas służący do pracy w podparciu. W przypadku braku attyk lub balustrad należy stosować bariery ochronne lub liniowe. Montuje się je na obwodzie dachu w odległości minimum 1 m od krawędzi dachu. Jeśli prace prowadzone są na dachu stromym, należy stosować środki ochrony zbiorowej, czyli rusztowania ochronne. Ponadto pracownicy powinni być zaopatrzeni w szelki ochronne, które zapobiegają upadkowi z wysokości. Gdy zachodzi konieczność przemieszczania się w pionie, linka bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna przekraczać 1,5 m. Nie wymagane są amortyzatory spadania, jeśli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, szczególnie aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych. Stanowisko pracy przemieszczane w poziomie powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,5 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu. Powinna ona być naciągnięta w sposób umożliwiający przesuwanie w górę aparatu samohamującego, a także zabezpieczona przed odchylaniem się większym niż o 2 m. Urządzenia zabezpieczające przed odchylaniem się lin powinny umożliwiać przesuwanie się urządzenia samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa, łączącej szelki bezpieczeństwa z aparatem samohamującym nie powinna przekraczać 0,5 m. Bezpiecznie wokół budynku W przypadku prowadzenie prac dekarskich należy także zadbać o bezpieczeństwo osób przebywających lub przechodzących wokół budynku. W tym celu wyznacza się strefę niebezpieczną o szerokości minimum 1/10 wysokości budynku, jednak nie mniej niż 6 m. W warunkach miejskich strefa może być zmniejszona pod warunkiem zastosowania rozwiązań technicznych lub organizacyjnych zabezpieczających, np. rusztowania z odpowiednio przytwierdzonymi siatkami zabezpieczającymi. Wejścia do budynków oraz inne przejścia powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi zamontowanymi pod kątem 45o w kierunku źródła zagrożenia na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m. Szerokość daszka w miejscach przejścia powinna być o 0,5 m większa z każdej strony w porównaniu z szerokością przejścia/przejazdu.
Play Video
Play Video

Montaż podłogi/ stropu antresoli

Stosuj się do kolejnych etapów instrukcji

Do łączenia belek z kieszeniami paneli SIP, stosuj zawsze pianę montażową “T3”. Jest to niezbędny element, który wpływa na uszczelnienie konstrukcji i odpowiada za uzyskanie prawidłowych parametrów izolacyjnych budynku.

Wszystkie szczeliny i nierówności wypełniaj pianą montażową “T3”. Naddatek piany usuń za pomocą ostrej szpachelki, po co najmniej 2h od jej aplikacji.

Budowa domu wymaga ingerencji w dopasowanie elementów konstrukcyjnych od 5-10%. Wystąpienie prac dodatkowych, wymaganych przy dopasowaniu elementów do sytuacji, które mogą wystąpić podczas montażu elementów jest nieodzowne. Odchyłki wymiarowe w procesie produkcji, które określają normy zharmonizowane, oraz zastosowanie materiałów naturalnych, takich jak drewno i materiały drewnopochodne, wpływaja na konieczność dopasowania komponentów podczas montażu.

Do dopasowania i wyrównania warstwy izolacji w panelach SIP używaj dołączonego narzędzia “T1”.

Drewno konstrukcyjne jest produktem natruralnym, pochodzącym w tym przypadku z rejonów skandynawskich. Charakterystyka tego materiału przewiduje odchyłki wymiarowe i potoczne skręcanie się drewna. Ten naturalny proces nie wpływa w żadnym stopniu na wytrzymałośc tych elementów, co potwiedzają dokumenty z badań laboratoryjnych, każdej partii drewna, którą stosujemy w naszych wyrobach gotowych.

Montaż drugiego poziomu ścian

Stosuj się do kolejnych etapów instrukcji

Panele ścienne drugiego piętra przenoszą obciążenia z dachu za pomocą belek nośnych, które pasują do wstępnie przyciętych lub dociętych na miejscu kieszeni paneli – oraz systemów belek nośnych górnych. Sposób, w jaki te elementy szkieletu przenoszą swoje obciążenie na panele ścienne różni się nieco od standardowej technologii szkieletowej.

Do łączenia belek z kieszeniami paneli SIP, stosuj zawsze pianę montażową “T3”. Jest to niezbędny element, który wpływa na uszczelnienie konstrukcji i odpowiada za uzyskanie prawidłowych parametrów izolacyjnych budynku

Wszystkie szczeliny i nierówności wypełniaj pianą montażową “T3”. Naddatek piany usuń za pomocą ostrej szpachelki, po co najmniej 2h od jej aplikacji

“Budowa domu wymaga ingerencji w dopasowanie elementów konstrukcyjnych od 5-10%. Wystąpienie prac dodatkowych, wymaganych przy dopasowaniu elementów do sytuacji, które mogą wystąpić podczas montażu elementów jest nieodzowne. Odchyłki wymiarowe w procesie produkcji, które określają normy zharmonizowane, oraz zastosowanie materiałów naturalnych, takich jak drewno i materiały drewnopochodne, wpływaja na konieczność dopasowania komponentów podczas montażu.

Do dopasowania i wyrównania warstwy izolacji w panelach SIP używaj dołączonego narzędzia “T1”.

Drewno konstrukcyjne jest produktem natruralnym, pochodzącym w tym przypadku z rejonów skandynawskich. Charakterystyka tego materiału przewiduje odchyłki wymiarowe i potoczne skręcanie się drewna. Ten naturalny proces nie wpływa w żadnym stopniu na wytrzymałośc tych elementów, co potwiedzają dokumenty z badań laboratoryjnych, każdej partii drewna, którą stosujemy w naszych wyrobach gotowych.

Wizualizacja poglądowa etapu budowy:

Play Video

Montaż belek skośnych

Belki skośne "D3. 2" montowane są w celu nadania prawidłowego kąta dachu panelom dachowym. Ten etap jest krótki, ale będzie wymagał od Ciebie docięcia belek "D3.2" na wymiar.

Stosuj się do kolejnych etapów instrukcji

Do łączenia belek stosuj pianę montażową “T3”. Jest to niezbędny element, który wpływa na uszczelnienie konstrukcji i odpowiada za uzyskanie prawidłowych parametrów izolacyjnych budynku.

Wszystkie szczeliny i nierówności wypełniaj pianą montażową “T3”. Naddatek piany usuń za pomocą ostrej szpachelki, po co najmniej 2h od jej aplikacji.

Budowa domu wymaga ingerencji w dopasowanie elementów konstrukcyjnych od 5-10%. Wystąpienie prac dodatkowych, wymaganych przy dopasowaniu elementów do sytuacji, które mogą wystąpić podczas montażu elementów jest nieodzowne. Odchyłki wymiarowe w procesie produkcji, które określają normy zharmonizowane, oraz zastosowanie materiałów naturalnych, takich jak drewno i materiały drewnopochodne, wpływają na konieczność dopasowania komponentów podczas montażu.

Do dopasowania i wyrównania warstwy izolacji w panelach SIP używaj dołączonego narzędzia “T1”.

Drewno konstrukcyjne jest produktem naturalnym, pochodzącym w tym przypadku z rejonów skandynawskich. Charakterystyka tego materiału przewiduje odchyłki wymiarowe i potoczne skręcanie się drewna. Ten naturalny proces nie wpływa w żadnym stopniu na wytrzymałość tych elementów, co potwierdzają dokumenty z badań laboratoryjnych, każdej partii drewna, którą stosujemy w naszych wyrobach gotowych.

Wizualizacja poglądowa etapu budowy:

Play Video

Panele szczytowe - "trójkątne"

Ostatni etap montażu paneli ściennych - zewnętrznych.

Stosuj się do kolejnych etapów instrukcji

Do łączenia belek z kieszeniami paneli SIP, stosuj zawsze pianę montażową “T3”. Jest to niezbędny element, który wpływa na uszczelnienie konstrukcji i odpowiada za uzyskanie prawidłowych parametrów izolacyjnych budynku. 

Wszystkie szczeliny i nierówności wypełniaj pianą montażową “T3”. Naddatek piany usuń za pomocą ostrej szpachelki, po co najmniej 2h od jej aplikacji. 

Budowa domu wymaga ingerencji w dopasowanie elementów konstrukcyjnych od 5-10%. Wystąpienie prac dodatkowych, wymaganych przy dopasowaniu elementów do sytuacji, które mogą wystąpić podczas montażu elementów jest nieodzowne. Odchyłki wymiarowe w procesie produkcji, które okreslają normy zharmonizowane, oraz zastosowanie materiałów naturalnych, takich jak drewno i materiały drewnopochodne, wpływaja na konieczność dopasowania komponentów podczas montażu.

Do dopasowania i wyrównania warstwy izolacji w panelach SIP używaj dołączonego narzędzia “T1”.

Drewno konstrukcyjne jest produktem natruralnym, pochodzącym w tym przypadku z rejonów skandynawskich. Charakterystyka tego materiału przewiduje odchyłki wymiarowe i potoczne skręcanie się drewna. Ten naturalny proces nie wpływa w żadnym stopniu na wytrzymałośc tych elementów, co potwiedzają dokumenty z badań laboratoryjnych, każdej partii drewna, którą stosujemy w naszych wyrobach gotowych.

Wizualizacja poglądowa etapu budowy:

Play Video